tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The fucking juice
Yo son, this cornbread is straight-up dukkits.
viết bởi Juiceking 950 17 Tháng chín, 2013