tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. a car

(see Sleepy Brown ft. Big Boi)

2. basically anything that you think is cool
"twenty-sixes on my dulley wop"

"smokin blunts in the dulley wop"

"I got the dully wop special"
viết bởi cute billy 02 Tháng ba, 2010