Top Definition
whatchamacallit, thingamabob, thingy, dingus, doodad, dohickey, etc
It's over there by that...dumaflache.
viết bởi Frank Booth 11 Tháng tám, 2006
1.) a word used when you don't know what a thing is.
2.) a random object.
3.) a funny word to call somebody who is being weird.

1.) Mom-"Jeffy, hand me the key."
Jeffy-"Where is the damn key???"
Mom-"Over there, you know, by the dumaflache!"
Jeffy-"What the hell is a dumaflache?!?!?!?"
2.)"I found a dumaflache in the woods. Looks old. Don't quite know what the hell it does..."
3.) (your friend walks into you house, sits down in a chair, leans back, and falls out, tumbling across the room)
"Dude, your such a dumaflache!"
viết bởi BigBoi12304 20 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×