tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
means stupid bitch that loves the cock
nicole...i believe that you are a dumais!! ha ha
viết bởi clay 20 Tháng mười một, 2003