tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The safe way of saying "dumb shit" near others.
Tom: Steve, you're a dumb ship.
Steve: What?
Tom: Exactly.
viết bởi Less Awesome Than You 03 Tháng một, 2011