Top Definition
dumb Noun form of dumb, also spelled "DUMB"; a term usually used when you are flustered. is usually used to replace a persons name...so some may call it a Pronoun. a synonym for dummy
Shut up DUMBB! Fuck you DUMBB! I hate you DUMBB(Noelle{just replace a name with the word dumb to turn the adjective into a noun)! Hey DUMBB!!
viết bởi Richard Galarza/Justin Boyd 25 Tháng tư, 2008
A less than intelligent black person.
Hey Ralph, Atlanta sure is full of dumb b's.
viết bởi Ralph 18 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×