Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
Verb - to own, demolish, crush, pwn, etc.
The Canucks got dumbseshed in the Stanley Cup final
viết bởi Demosthenes111 16 Tháng sáu, 2011
3 1