tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
A person who's even uglier than fugly.
Hey man, look at that dumpster face, she's disgusting!
viết bởi Fat Tub O' Shit 31 Tháng năm, 2005