tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A slang use to describe a someone that is retarded or stupid.
That nigga over there is a dun do brain.
viết bởi Sex Pistol 04 Tháng mười hai, 2007

Words related to dun do brain

bitch cool sex sexy slang