tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Someone awesome with a lot of power
"I'm a young dun dodda" - Gorilla Zoe
viết bởi T. Steezy 03 Tháng chín, 2009

Words related to dun dodda

boss dun dudda geek loser royalty