tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
2.
being fucked up to someone, ditching them, talking shit about them etc..., someone who gets the bitch treatment
That nigga got dundurrty cuhz!,or, that nigga IS dundurrty
viết bởi looy 29 Tháng mười, 2007
 
1.
being ditched, or someone who gets done like a bitch
nigga got dundurrty!!
viết bởi looy 23 Tháng mười, 2007