tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
what happens to swamp donkeys when the swamp dries up.
man the ho is a freaken dune camel
viết bởi Irax 19 Tháng chín, 2003