tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
whenever emaleigh dOESN'T FUCKING CARE
'did you hear that?'
'yeah, she dunncare.'
viết bởi kittykat3443 17 Tháng mười một, 2013