tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:
 
1.
A policeman with a small penis
Ronald Secaur is a dwinkleberry.
viết bởi ilovepenis69 11 Tháng sáu, 2010