tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
WEEEED. nothing more to it.
Im bored as fuck, will ya roll up some dynamite grass for me, eh?
viết bởi nyuclassof2018 29 Tháng tư, 2012