tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
e1
Everyone, e1 almost sounds like everyone but much shorter.
New Girl - "E1 likes chocolate. "
Jay - "But, New Girl likes chocolate too much to share it with e1. "
viết bởi Jay Rat 09 Tháng sáu, 2013