tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A refined online gentleman
user1: show me your boobs!
eDong: *tip 10,000 tokens*
user1: dangggggggggggg
eDong: *tip 10,001 tokens*
user1: OMG OMG OMGGGGGG
eDong: *tip 10,002 tokens*
user1: show now!
model: *banned user1*
eDong: *tip 11,111 tokens*
viết bởi softbananapie 27 Tháng tư, 2011