tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Aboriginal word for "homosexual"
One whole likes large errect penis up his asshole
viết bởi risk 14 Tháng tư, 2004