tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Essex way of saying "Earned."
e.g Last month I earnt £500.
viết bởi melina_x 14 Tháng mười một, 2013