tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
when the sun rises and all is calm
waiting for the eastern glow.
viết bởi grace s 17 Tháng năm, 2005