tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Slut, easily arroused
She's so easy pink. I swear, she had sex with 2 guys in one night and it wasn't a threesome.
viết bởi Jojo456 18 Tháng mười một, 2013