tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
When your jammin' to dubstep.
Dude, i was eating bread to that dubstep.
viết bởi jungletoe 07 Tháng tư, 2011