tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Eberta is a woman who tells it like it is and gets the job done.
This place is a disaster! We better call Eberta!
viết bởi The looker 04 Tháng mười hai, 2013