tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
One who has sex with own mother.
If you need to call someone a mother fucker in a polite way, then call him an edopus.
viết bởi KBK 02 Tháng chín, 2007

Words related to edopus

fucker fucking mother sex sexual