Top Definition
The stupid miscellaneous noise that Dilberts make when they learn that they are going to dissect a pig in biology. Dili is a stupid fag wag.
Pan: Hey Dili, we're gonna dissect a pig this year!
Dili:E-E-EW!
Liz: ERM! I LIKE HARRY POTTER!! IM A LURD!
viết bởi LizHater 18 Tháng một, 2005
eeew means disgusting or not-good, but can sometimes mean good or awesome in certain places.
1. eeew, thats just plain gross.
2. eeew, that was fun!
viết bởi Sean B. 12 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×