tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Can mean highly efficient. But most likely a typo.
My routine is so eficient.
viết bởi Joshiscool 05 Tháng mười một, 2005