tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
asshole or bastard pertaining to a guy.
you are such egotistical douchebag. asshole bastard
viết bởi psychotic doll 25 Tháng mười, 2013