tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
a discrete way to let someone know you'll never give them a selfie
Friend: "Can I have a selfie?"

You:"You're an eifles kinda guy."

Friend: "Oh"
viết bởi #No 20 Tháng mười một, 2013