tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
the act of female ejaculation
When Erik ate out Britney she ejillulated all ove his face.
viết bởi Johnny O 26 Tháng tám, 2004