tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
To first get drunk, then get f-n loaded.
I got "El Gordoned" last night.
viết bởi Party grenade 14 Tháng ba, 2009