tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
A popular song by 'The Beatles'.
Eleanor Rigby, picks up the rice in the church where he wedding has been.
viết bởi l.o.l 01 Tháng mười, 2006

Words related to eleanor rigby

beatles church eleanor rigby the