tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Group of extreemly good looking teenagers that will rock ya' socks off.
The Electronox kick yo' ass.
viết bởi Kyle and Ryan...we're the cool ones 07 Tháng tám, 2003