Top Definition
When a word is pronounced like spelled out letters, such as okay, tepee, enemy, empty, beady, cutie, you, are, tea, bee, see, oh, queue, why, icy, easy, excess, decay, envy, kewpie, seedy, and so on.
Ellie and CeCe liked that their names were examples of elemenopy.
viết bởi mclaff9 10 Tháng sáu, 2016
(ehl-ehm-EHN-uh-pee) noun: The characteristic of pertaining to the English alphabet.

elemenopic (ehl-ehm-ehn-AWE-pick), adjective; -ically, adverb
The sentence, "The quick brown fox jumps over the lazy dog," has great elemenopy.
viết bởi Diana and Nicole 22 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×