tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
1. Ho

Background: invented in Dr. Kilduff's chemistry class.
1. What's up my element 67!
viết bởi shippo/jeff 10 Tháng mười hai, 2004