tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
Having sex with an overweight girl / fatty
Derek is so drunk I think he's going to try to go on an elephant ride tonight!
viết bởi BloodZebra 28 Tháng tư, 2008