Top Definition
A guard who is elite at sucking cock while on the job.
That body guard sure is an eliteguard Adam Sandler told me so.
viết bởi cc 25 Tháng tám, 2003
He bans everyone he sees and is apparently god. Runs the maps at Hivemind.org
Me: Hey Elite
Elite Guard: Your banned
Maarlo: banned!
viết bởi G2 12 Tháng bảy, 2003
Another fucking idiot associated with Maarlo
Elite Guard: Your all banned
Admin: Shutup n00b
Maarlo: BANNED!#$! OMFG!#$!
viết bởi n00bs 13 Tháng bảy, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×