Top Definition
A guard who is elite at sucking cock while on the job.
That body guard sure is an eliteguard Adam Sandler told me so.
viết bởi cc 25 Tháng tám, 2003
2 more definitions
He bans everyone he sees and is apparently god. Runs the maps at Hivemind.org
Me: Hey Elite
Elite Guard: Your banned
Maarlo: banned!
viết bởi G2 12 Tháng bảy, 2003
Another fucking idiot associated with Maarlo
Elite Guard: Your all banned
Admin: Shutup n00b
Maarlo: BANNED!#$! OMFG!#$!
viết bởi n00bs 13 Tháng bảy, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×