tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Addy is short for Address.
Give me your email addy so we can hook up.
viết bởi MonkeyMarcel 17 Tháng chín, 2013