tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
large numbered
you have a emanent amount of jujubes!
viết bởi Sexy... sexy... 02 Tháng mười một, 2013