tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a shortened version, easy to type while texting, for saying remember when we...
emberyouwe ran a mile in the rain
viết bởi cwnm 04 Tháng mười một, 2009