Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Eat my butt out with a fork asshole.
"Hey, your football team sucks. Why don't you embowafa"
viết bởi Tony Fox 15 Tháng năm, 2005
70 13