tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Eat my butt out with a fork asshole.
"Hey, your football team sucks. Why don't you embowafa"
viết bởi Tony Fox 15 Tháng năm, 2005