tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the act of perplexing somebody
the math teacher was embrangling the class with all of his algebra.
viết bởi tanya 12 Tháng một, 2004