tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
v. to hug an unwilling recipient
I told her I didn't want a hug. I was diffusing a bomb at the moment, but she embraped me anyway. She didn't even yell surprise.
viết bởi Bkrieg 14 Tháng mười một, 2011