tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Big boobs
That girl is an emily berean
viết bởi 141nerfer 04 Tháng một, 2014