tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1 step below emo, very few exist
that dude is such a b00b he is emoni,
viết bởi Onibonie 23 Tháng ba, 2009