Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
I grabbed the latest emporio idownz last night they owned
viết bởi Nemmie 10 Tháng tư, 2005
12 3
 
2.
I grabbed the latest emporio downz last night they owned
viết bởi Nemmie 10 Tháng tư, 2005
9 1
 
3.
female piggy
The one that "knorz"
viết bởi anonymous 06 Tháng tư, 2003
2 8