Top Definition
A play on MTV. The kind of television programming that you don't plan on watching, but find yourself watching when you need to do something else. Television programming of no real substance and no educational value. Not because of a lack of something to do or motivation to do something else, you wind up watching.
I spent 5 hours watching empty V and didn't get anything done on those marketing reports.
viết bởi johnmmurphy11355@hotmail.com 30 Tháng mười hai, 2005
The state of what was once MTV.
"Just watched The Hills marathon on MTV!!!1"

"You mean eMpTyV."
viết bởi D-BeamGeek 21 Tháng mười, 2010
void of any substance, like slipping into a comma.
last night i was watching mtv and it felt like my mind was going emptyv.
viết bởi That Bum 05 Tháng sáu, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×