tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Television network formerly known as Music Television.
My girlfriend watches endless amounts of empty-vee.
viết bởi blindspot 17 Tháng hai, 2005