tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the vaginal secretions from a woman
man, she had some emrita flowin.
viết bởi AdaMDfk 10 Tháng bảy, 2006

Words related to emrita

juicin pussy juice secretions vagina woman