tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Eat My Shit And Suck My Dick
guy1: you suck at this game
guy2: emsasmd faggot
viết bởi DeadlyShort 23 Tháng sáu, 2004