tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
to imitate, to strive to equal
mike tried to emulate spider-man, now hes dead :)
viết bởi jairo arroyo 09 Tháng chín, 2007